ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SMART Supply & Consulting Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2643 Diósjenő Szentgyörgyi út 8;  cégjegyzékszám: 12-09-010294; adószáma: 26397889-2-12 ;pénzforgalmi száma: 11741031-24161109-00000000;  elérhetőségek (iroda@smartsupply.hu); képviseli: Somlói Róbert ügyvezető igazgató önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Smart Supply & Consulting Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek). 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.smartcomputers.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Smartcomputers  Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

Szolgáltató vásárlói kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Szolgáltató kéri Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval a Szolgáltató Partnere tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha a Partner elfelejti jelszavát, a Szolgáltató a Partner kérésére újra rendelkezésre bocsátja. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.
A regisztrációval a Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

A www.smartcomputers.hu Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. 

1.2. A www.smartcomputers.hu Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

1.3. A www.smartcomputers.hu Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, illetve végfelhasználó, magánszemély jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a "Megrendelem" gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt. 

1.5. Ügyfélszolgálat: Smart Supply & Consulting Kft. 
Ügyfélszolgálati iroda helye: 2651 Rétság, Rákóczi út 41.  
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 8.00-16.30)
Telefon: +36 (30) 546-2019 (hétfőtől - péntekig) 
Internet cím: www.smartcomputers.hu
E-mail: iroda@smartsupply.hu  

2. Regisztráció 

2.1. A Főoldalon található Regisztráció ikon alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztrációt követően áll módjában az áruháznak a megrendelés teljesítésére. Bizonyos esetekben vizsgáljuk a regisztráció során megadott adatok hitelességét. 

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3. Megrendelés 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhetők meg részletesen. Ha a Partnernek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha a Partner bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles Szolgáltató vevőszolgálatánál, a Szolgáltató azt pótolja. Amennyiben a Partnernek a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal a Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek adatait az előző pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 


3.3. A Szolgáltató a Partner által megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő 1-5 munkanapon belül 8 és 17 óra házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, amennyiben házhozszállítással adta le megrendelését. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A fuvardíjat/ szállítási költséget a megrendelő viseli, minden megrendelésre vonatkozóan 2399 Ft (egyezerhétszázkilencven) Ft a fuvardíj, mely a megrendelésen és a számlában feltüntetésre kerül. A fenti kondíciók papír tömegárura (leporelló és másolópapír) nem vonatkoznak. Amennyiben előreutalást választ, a szállítási költég egységesen 1990 Ft, azaz egyezerkettőszázhetven Ft. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.) Kérjük minden szállítással kapcsolatos kérdését, kérését jelezze emailben az iroda@smartsupply.hu címre. 

40 kg feletti súlyú termékek esetén egyedi árat kalkulál a Szolgáltató.


3.4. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Szállító által visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. 

3.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól). A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.8. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.9. A rendelés visszaigazoló e-mailben, a Rendelkezésre állás oszlopban visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Szolgáltatónak. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Partner írásban elállhat a Szerződéstől. A Partner abban az esetben is elállhat – írásban - a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben a Szolgáltató minden lehetőt elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa.

3.10. A rendelt termékek helyszíni átvételét a Szolgáltató munkanapokon 16.30 óráig szállítási költség biztosítja a 2651 Rétság, Rákóczi út 41. szám alatti telephelyén.

  
4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek 

4.0. Szállítási költségek az ÁSZF 3.3 pontja alapján A fuvardíjat/ szállítási költséget a megrendelő viseli, minden megrendelésre vonatkozóan 2390 Ft (egyezerhétszázkilencven) Ft a fuvardíj, mely a megrendelésen és a számlában feltüntetésre kerül. A fenti kondíciók papír tömegárura (leporelló és másolópapír) nem vonatkoznak. Amennyiben előreutalást választ, a szállítási költég egységesen 1990 Ft, azaz egyezerkettőszázhetven Ft. 


40 kg feletti súlyú termékek esetén egyedi árat kalkulál a Szolgáltató.

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner előzetes írásbeli jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (2651 Rétság, Rákóczi út 41.). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén. 


4.2. Szolgáltató a munkanapon délután 12 óráig megrendelt árut a következő munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, feltéve, ha központi raktáron van a termék és nem külsőben. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, illetve egyáltalán nem, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Partner köteles az áru ellenértékét valamint a visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére. 

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 

4.4. Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, utánvét formájában, díjbekérő alapján előre utalást. A partner személyes átvétel esetén bankkártyás fizetést is ígénybe vehet.

Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson (iroda@smartsupply.hu vagy az „Kapcsolat” menüben található telefonszámon).

4.5. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (SMARTSupply) által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. 

4.6. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy az ÁFA-törvény 177.§- ában meghatározott lehetőséggel élve az általa kiállított számlákat nem írja alá és nem látja el bélyegző lenyomattal, mivel azok ezek nélkül is megfelelnek a számlával, mint könyvviteli bizonylattal szemben támasztott követelményeknek. Vásárlásáról elektronikus számlát küldünk, melyet email címére kap meg online letölthető formátumban.

4.8. A Szolgáltató kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Ez(ek) főként - de nem kizárólagosan - olyan esetekre vonatkoznak, amikor Partner részére egyedi árakon történik az értékesítés, számlázás. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen esetben az adott írásos információt vesszük figyelembe (Szolgáltató által írásban megküldött kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult a Szolgáltató számlakorrekciót kezdeményezni. A Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.

Valamennyi adatrögzítés és/vagy módosítás a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása után lép életbe. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szabályozás teljesítésének elmulasztásából eredő valamennyi kár a Partnet illetve annak vezetőjét terheli és Szolgáltató előre elutasít mindenféle kárigényt, amely a hiányos vagy hanyag tájékoztatásból fakad.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt, ám a Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli. 

Kellékszavatosság

 •  Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 Termékszavatosság 

 • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

5.2 Garanciális feltételek

Általános garanciális feltételek

Az átvett terméket 15 munkanapon belül (amely újabb 15 munkanappal meghosszabbítható) rendezzük új, vagy javított formában. 

Garanciális feltételek változása!
A winchestereket 2014.03.04-től csak a gyári antisztatikus csomagolásban tudjuk garanciális ügyintézésre átvenni. 
Megértéseteket köszönjük!

Feltételes a termék, ha
fizikailag sérült, törött vagy égett
Inteles alaplapoknál elhajlott processzorláb, vagy hiányzó processzor fedél

A feltétesen átvett termékeknél az ügyintézés 3-6 hónapig is húzódhat és a csere ebben az esetben sem biztos.

 
72 órás cserére vonatkozó szabályzat!

 
 
Termék
Feltételek
1. Külön garancialeveles termékek 
 

- monitor
- notebook, netbook
- táblagép
- nyomtató
- szkenner
- fax
- Logitech termékek
- stb ...

Eladástól számított 72 órán belüli regisztráció (regisztrálás: 9-17h-ig munkanapokon)
Regisztrálástól követően a terméket 72 órán belül vissza kell szolgáltatni
Eredeti vagy hiteles végfelhasználói számla a termék értékesítéséről, meghiúsult eladás esetében bontási jegyzőkönyv
Minden esetben pontos hibaleírás
Eredeti csomagolás és a termék minden tartozéka hiánytalanul
Külön jótállási jegy csatolása
Cseretermék csak a bevizsgálást követően adható
     
2. Egyéb termékek
  - winchester
- alaplap
- videókártya
- optikák
- stb ...
Vásárlástól számított 72 órán belüli regisztráció (regisztrálás: 9-17h-ig munkanapokon)
Regisztrálástól követően a terméket 72 órán belül vissza kell szolgáltatni
Minden esetben pontos hibaleírás
Cseretermék csak a bevizsgálást követően adható

Mobiltelefon garanciális feltételek


DOA-s (72órás) feltételek:
 • Végfelhasználói számla
 • Jegyzőkönyv, hibaleírással
 • Kitöltött garanciajegy (Bolti eladatlan terméknél nem szükséges.) A készülék legyen 3 napos állapotban (Karcok ne legyenek a készüléken, minden gyári tartozék legyen meg)
Garanciális ügyintézéshez szükséges feltétek:
 • Készülék
 • Akkumulátor
 • Akkumulátor fedél
 • Töltő (Ha töltési probléma áll fenn)
 • Garanciajegy
 • Számla vagy annak másolata, (garancia jegy csatolása esetén nem szükséges)
Csere garanciális Nokia (103, 105, 106, 107, 130, 215, 216, 222, 230) esetén:
 • Készülék
 • Akkumulátor
 • Akkumulátor fedél
 • Töltő
 • Számla vagy annak másolata.
2014.07.01. után vásárolt Samsung garanciális készülékek esetén:
 • Készülék
 • Akkumulátor
 • Akkumulátor fedél
 • Töltő (Ha töltési probléma áll fenn)
 • Számla vagy annak másolata.
 • Kitöltött jótállási jegy
 • Samsung garanciahosszabbítást igazoló lap. (www.my.samsung.hu) A számlán szereplő nevet kell beregisztrálni)
Samsung és Huawei tartozék esetén:
 • Tartozék
 • Számla, vagy annak másolata.
 • Jegyzőkönyv
Apple készülékek esetén:
 • Készülék
 • Töltő (Ha töltési probléma áll fenn)
 • Számla, vagy annak másolata.

Apple - Find my phone funkció kikapcsolása

Ha nem kapcsol be a készülék, akkor online is ki lehet kapcsolni a funkciót a www.icloud.com oldalon. A www.icloud.com oldalon meg kell adni az Apple ID-t és a hozzá tartozó jelszót, így belép saját iCIoud fiókjába. A belépést követően a zöld iPhone keresése ikonra kell kattintani. Előfordulhat, hogy minden készülék offline állapotban van, ám ez még nem jelenti a funkció kikapcsolt állapotát, így a kikapcsoláshoz a további lépések megtétele is szükséges. A képernyő tetején középen a fiókhoz rendelt készülékekre kattintani (összes készülék) majd kiválasztani a szóban forgó készüléket a legördülő sávból (amennyiben több van) és ráklikkelni. A készülék kiválasztásával a rendszer beméri a készüléket. Több opció jelenik meg, mint iPhone törlése, lopott mód. Ezeket ne válassza ki. Kis idő elteltével megjelenik a készülék eltávolítása a fiókból (vagy remove from account) opció. Ezt kell kiválasztani. Ennek kiválasztása eltávolítja a készüléket az Apple ID-ról, azaz kikapcsolódik a FMIP funkció. Ezután ki lehet jelentkezni az iCIoud-ból. A funkció ellenőrizhető a https://www.icloud.com/activationlock/ oldalon a készülék sorozatszámának vagy IMEI azonosítójának megadásával.

Cseregaranciális Panasonic DECT készülékek esetén:

(KX-TG1311, KX-TG1312, KX-TG1611, KX-TG1612, KX-TG1613, KX-TG1711, KX-TG1712, KX-TG2511, KX-TG2512, KX-TS2300, KX-TS2308, KX-TS500, KX-TS520, KX-TS560, KX-TS580, KX-TS620, KX-TSX11)
 • Készülék
 • Akkumulátor
 • Akkumulátor fedél
 • Töltő
 • Telefon kábel (RJ11)
 • Dokkoló
 • Számla vagy annak másolata.
 • Kitöltött jótállási jegy
Csere garanciális termékek esetén a fen leírtak megfelelőek, akkor az ügyfél kártalanítható készülékcserével vagy jóváírással.

Tájékoztató az 11LC kategóriájú Nokia készülékekről

Az alábbi Nokia készülékek az úgynevezett ULC, Ultra Low Cost (Ultra alacsony ár) kategóriába tartoznak. Panasz esetén le kell ellenőrizni a panaszolt hibát. Ha tapasztalható, valós a hiba, akkor a készülékeket a disztribútornak kell visszaküldeni! Ha a panasz jogos, akkor lecserélik a készüléket. A szervizek nem jogosultak ezeknek a készülékeknek a garanciális ügyintézésére.
 • Nokia 230
 • Nokia 230 Dual SIM
 • Nokia 103
 • Nokia 105
 • Nokia 105 Dual SIM
 • Nokia 1050
 • Nokia 106
 • Nokia 107 Dual SIM
 • Nokia 130
 • Nokia 130 Dual SIM
 • Nokia 215
 • Nokia 215 Dual SIM
 • Nokia 222
 • Nokia 222 Dual SIM

5.3 Hogyan intézzem a garanciát?

 • Ha a termékhez külön garancialevelet biztosítottunk,  akkor a gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy az azon feltüntetett szervizek valamelyikével vegye fel a  kapcsolatot. Természetesen a hibás terméket a vásárlás  helyén vagy központi szervizünkben is átvesszük.
 • Ha a termékhez külön garancialevelet nem kapott, akkor  a SMART Supply & Consulting Kft. által kiállított garancialevéllel és  a hibás termékkel a gyorsabb ügyintézés érdekében  forduljon a 2651 Rétság, Rákóczi út 41. alatt található üzletünkhöz. 
 • A vásárolt terméket postai úton is eljuttathatja hozzánk. Ha a terméket postai úton juttatta el hozzánk, és a termék br. 10.000 Ft alatti értékű, vagy a garanciális igény nem jogos, a termék visszaszállításának díja az ügyfelet terheli. 


5.4. Mennyi a garanciaidő?
A garanciaidőt minden termék bemutató oldalán feltüntetjük.
Garanciális ügyintézés
A garanciális ügyintézés során az első értesítést követően 30 nap után tárolási díjat számítunk fel, melynek díja: 400 Ft + ÁFA/nap. 
Fél év elteltével, a nálunk hagyott termék a Smart Supply & Consulting Kft. tulajdonát képezi.

A 3 napon belüli vásárlásnál hogyan működik  a garancia?
 

A vásárlástól számított 3 munkanapon  belül meghibásodott terméket azonnal cseréljük  vagy ha cserélni nem tudjuk visszafizetjük az árát. (Amennyiben a hibáról munkatársaink a helyszínen meg tudnak győződni.) Ha a hiba nem egyértelmű, akkor fenntartjuk a jogot  magunknak a termék bevizsgálására. 3 napon belül  jelentkező hiba esetén is javasoljuk, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében  a központi szervizünket keresse fel, mivel itt szervizeseink könnyebben meg tudják állapítani a hiba okát. A 3 napon belüli ügyintézéshez a terméket csak eredeti csomagolásában és minden tartozékával vesszük át, ellenkező esetben csak a normál garanciális ügyintézésben tudjuk a terméket kezelni. 
Hibátlan terméket nem törvényi kötelességünk  visszavásárolni!

Amennyiben a termék rendelkezik saját garanciajeggyel, illetve a gyártó a garanciát internetes regisztrációhoz köti (pl. bizonyos mobiltelefonok, tabletek), a javítás leggyorsabb módja a szakszervizben történő bejelentés.


5.5. Mik a Garancia érvényesítésének feltételei?

 • Garanciális javításra terméket csak eredeti kiegészítő  tartozékaival (leírás, kábelek, egyedi kiegészítők,  CD) veszünk át.
 • Garancialevél (másolat is megfelelő).
 • Garanciális zárócimke megléte, sérülésmentes állapota.

5.6. Mik a garancia alól kizáró okok?

 • A terméken égés, törés, repedés vagy  egyéb fizikai-, látható sérülés.
 • Nem rendeltetésszerű használat. Nem rendeltetésszerű  használatnak minősül a termék gyári beállításait  meghaladó teljesítményen történő használat,  a termék leírásában megadott paramétereket  meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb  nem a célnak való felhasználás.
 • Helytelen tárolás, elemi kár okozta meghibásodás.  (pl. villám, túláram)
 • Amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési  munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, megfelelő jogosítványokkal,  szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy, vagy  a vásárló végzi és a hiba ennek következtében  keletkezett.
 • Szállítás vagy üzemeltetés közben külső  események hatására bekövetkező meghibásodás.
 • Hiányzó vagy sérült garanciális zárócimke.

5.7. Mi a teendő, ha elveszett a csomagolás, rajta a garanciamatricával?
A garancia a csomagolás nélkül is érvényes,  garanciális igényét a garancialevéllel érvényesítheti.

A 3 napon belüli ügyintézéshez a terméket csak eredeti csomagolásában és minden tartozékával vesszük át, ellenkező esetben csak a normál garanciális ügyintézésben tudjuk a terméket kezelni. 

5.8. Mely hibák nem garanciális jellegűek?

 • Kompatibilitási problémák. (A vásárló hardverkörnyezetében  nem működo, egyébként hibátlan alkatrész.)
 • Bárminemű szoftveres probléma (operációs rendszer,  meghajtó program, BIOS-, szoftverfrissítés, felhasználó általi  hibás telepítésből fakadó hibák.)
 • Természetes elhasználódás.

5.9. Visszavásárlás lehetoségei

5.9.1. 3 napon belüli vásárlás esetén: 

 • Hibátlan árucikket nem törvényi kötelességünk  visszavásárolni. Egyedi elbírálás alapján  azonban van lehetőség a termék árának levásárlására.  Ennek alapfeltétele a csomagolás eredeti, sérülésmentes állapota.
 • Hibás terméket csak akkor vásárolunk vissza,  ha nem tudjuk cserélni.

 5.9.2. 3 napnál régebbi vásárlás esetén:

 • Hibátlan terméket nem vásárolunk vissza.
 • Ha a hibás terméket javítani vagy cserélni nem  tudjuk akkor a teljes vételárat visszafizetjük. Cserének minősül a hibás termékkel azonos rendeltetésű, minimum ugyan olyan, vagy jobb műszaki paraméterekkel bíró készülék. 
 • Ha a hibás termék helyett más típust szeretne,  akkor egyedi elbírálás alapján lehetőség  van a hibás termék értékcsökkenéssel  történő beszámítására.
 • Amennyiben a jótállás keretein belül leadott termék nem hibás abban az esetben 4000 Ft bevizsgálási díjat kell számláznunk.

5.10. A szavatossági igény esetén történő eljárás  

 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 •  A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).  

 • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 • Kérjük, hogy a terméket úgy csomagolja be, hogy a szállítás során ne sérülhessen! A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.

 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 • Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 • A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.  

 • A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 • Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szavatossági, jótállási ügyintézést szerződött partnerünk, a Walo-Trade Kft. végzi. Az ügyintézés érdekében a személyes adatok átadásra kerülnek a fent nevezett cég részére az adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően.

5.11. Vegyes Rendelkezések 

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.  

 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  

 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.  

 • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  

5.12. Panaszkezelés rendje  

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.  

 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.  

 • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:  

 • Panasszal elsősorban a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz fordulhat. A területi kormányhivatalok listáját itt találja: https://kormanyhivatal.hu

 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra a kormányhivatal illetékes.

 • A jogviták rendezésére szolgáló Európai Uniós online vitarendezési platform is igénybe vehető, melynek elérhetősége a következő: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

5.13A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
 
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
 
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 

 • A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.  

 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.  

 • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr  

 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.  

6. Egyebek 

6.1. A smartcomputers Webáruház Microsoft Windows server 2012 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. 
A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

6.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. 

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Balassagyarmati Törvényszék Ballasagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

6.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

6.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Rétság, 2021.02.28.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jogi nyilatkozat

www.smartcomputers.hu internetes honlap (továbbiakban: honlap) kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója a SMART SUPPLY & CONSULTING Kft. (2651 Rétság, Rákóczi út 41.) (a továbbiakban: üzemeltető).

Az üzemeltető által működtetett honlap használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen szolgáltatási feltételeket is tartalmazó jogi nyilatkozatban foglaltakat.
A felhasználó az üzemeltető által fenntartott honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a jelen nyilatkozatban meghatározott felhasználási és a külön adatvédelmi szabályzatban rögzített feltételeket és szabályokat.

Szerzői jogvédelem

A honlap, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie - többek között - a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek.

Az üzemeltető engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga az üzemeltetőt illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

Felelősség kizárás

Az üzemeltető a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.
Az üzemeltető kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.
Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy az oldalon közreadott adatok és eljárások kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, így erre tekintettel, a Ptk. vonatkozó szabálya alapján a portálon szereplő esetleges téves információk miatti károkért való felelősségét előre kizárja. Az üzemeltető javasolja, hogy a felhasználó a portálon található információkat tekintse kezdeti segítségnek és iránymutatásnak, konkrét eljárásával kapcsolatban konzultáljon a honlapon megjelölt kapcsolattartókkal.

Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy a raktározás és felhasználás az üzemeltető hatáskörén kívül esik, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Az üzemeltető a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a honlapon az üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért az üzemeltető semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő honlap pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az üzemeltető nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Az üzemeltető nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az üzemeltető nem felel azokért a károkért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy az üzemeltető nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat az üzemeltető nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője, üzemeltetője minősül a szerzői jog jogosultjának.

Visszautasítási, moderálási, törlési jog

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa minden olyan hirdetés, vagy tartalom megjelentetését, amely ellentétes saját érdekével, illetve amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés sértő, jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé valótlan információ az üzemeltető szolgáltatásairól.

A honlap üzemeltetője fenntartja a hirdetések, reklámok és egyéb honlapon elhelyezett tartalmak törlésének jogát, ha az jogszabályba, vagy a jó erkölcsbe ütközik, illetve ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú. Az üzemeltető a felhasználó előzetes értesítés nélkül jogosult fellépni a témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan viselkedés ellen is. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért.

A www.smartcomputers.hu webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a web-áruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

Záró rendelkezések

Az üzemeltető bármikor módosíthatja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a feltételek módosításai rá nézve kötelezőek.
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályokban foglalt jogi lépéseket.

A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, rendelkezéseit kell alkalmazni. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adatkezelési tájékoztató 2021

1. BEVEZETÉS

A SMART Supply & Consulting Kft. (székhelye: 2643 Diósjenő, Szentgyörgyi út 8) a www.smartcomputers.hu honlapon nyújtott szolgáltatásai során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

 

A honlap szolgálatatásait igénybe vevő felhasználó személyes adatait a SMART Supply & Consulting Kft. kezeli. A SMART Supply & Consulting Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek.

SMART Supply & Consulting Kft. fenntartja magának a jogot a honlapján elhelyezett Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1.1. Adatkezelő adatai

SMART Supply & Consulting Kft.
Székhely: 2643 Diósjenő Szentgyörgyi út 8.

E-mail: iroda@smartsupply.hu
Telefon: +36-30-546-2019
Honlap: www.smartcomputers.hu

Webáruház Szolgáltató:

CompMarket Hungary Zrt.
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

E-mail: info@compmarket.hu
Telefon: +36 1 222 6403
Honlap: www.compmarket.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-117719/2017.

2. AZ ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAI

2.1. Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8 Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.15. Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ADATVÉDELMI ALAPELVEK

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatokat törölni kell.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy törvény, törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Az adatok felvételének és annak kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Az adatkezelő köteles a személyes adatokat ésszerű biztonsági intézkedésekkel védeni az olyan kockázati tényezőkkel szemben, mint az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

SMART Supply & Consulting Kft. adatkezelése a felhasználó hozzájárulásán alapszik.

4.1 A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Teljes név: az ügyfél neve az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
 • E-mail cím: a SMART Supply & Consulting Kft. és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, egyben a felhasználó nevet képezi
 • Jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • Telefonszám: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • Cégnév: a viszonteladói szerződés alapját képezi
 • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi
 • Szállítási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi
 • Adószám: a viszonteladói szerződés alapját képezi
 • Cégjegyzékszám: a viszonteladói szerződés alapját képezi
 • Tevékenység rövid leírása: a viszonteladói szerződés alapját képezi
 • Kapcsolattartó adatai: a viszonteladói szerződés alapját képezi

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

4.1.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az iroda@smartsupply.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.2 A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Azzal, hogy meglátogatja az SMART Supply & Consulting Kft.  honlapját, vagy ennek valamelyik aloldalát, és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált felhasználó.

SMART Supply & Consulting Kft. egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el a felhasználók számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával a felhasználói szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak az www.libb.hu honlap továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A cookie-k használatát a látogató a www.pcbebe.hu kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, az „Elfogadom” gombra kattintva hagyhatja jóvá.

4.2.3 Az adatkezelés időtartama

Egy cookie élettartama a www.libb.hu; www.pcbebe.hu elhagyásának időpontjáig tart.

4.2.4 Az látogató cookie adatkezeléssel kapcsolatos joga

A látogató böngészőjében lehetőség van bármikor a cookie törlésre.

4.3 Hírlevél

Az SMART Supply & Consulting Kft. -től igényelheti a legfrissebb elérhető termékekről a tájékoztatás, értesítést kap az aktuális akciós termékekről, továbbá a weblap üzemeltetéssel kapcsolatos változásokról.

SMART Supply & Consulting Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Ön korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további reklámajánlataival nem keressük meg Önt. Ön a hírlevélről bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név / cégnév
 • E-mail cím: erre továbbítjuk Önnek az aktuális híreket.

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.

4.3.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat az Ön visszavonásáig őrzi meg.
Postai úton a 2651 Rétság, Rákóczi út 41. illetve, e-mail útján az info@libb.hu e-mail címen is kérheti személyes adatainak törlését.

4.3.4 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

5. Adatbiztonsági intézkedések

SMART Supply & Consulting Kft. az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a SMART Supply & Consulting Kft.. tájékoztassa:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a SMART Supply & Consulting Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a SMART Supply & Consulting Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A SMART Supply & Consulting Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3 A törléshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a SMART Supply & Consulting Kft. -től a személyes adatainak a törlését. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4 A zároláshoz való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hatóság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a SMART Supply & Consulting Kft. jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a SMART Supply & Consulting Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a SMART Supply & Consulting Kft. tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

6.5 A tiltakozáshoz való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a SMART Supply & Consulting Kft. a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a SMART Supply & Consulting Kft. hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a SMART Supply & Consulting Kft. kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

7.1 Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a SMART Supply & Consulting Kft. ellen. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.2 Jogorvoslati lehetőséggel, panasz
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 

  

^